Huurstek
postbus 2027
6900 CA Zevenaar

Tel: +31 (0)6 22 245 226
Mail: info@huurstek.nl

Technisch beheer

Het (technisch) onderhoud van een pand, het coördineren van werkzaamheden of adequaat reageren bij technische klachten: In het technische beheer van een pand gaat al snel veel kostbare tijd zitten.

Huurstek is graag het technische aanspreekpunt voor huurders en staat klaar bij onderhoudszaken en calamiteiten. Dankzij een slimme aanpak kunnen wij kosten besparen op onderhoud.

Als verhuurder bepaal je of je gebruik maakt van onze technische leveranciers, of dat je deze zelf aanlevert.

U kunt dankzij vaste afspraken met leveranciers altijd rekenen op voordelige tarieven. Lopende leverancierscontracten worden regelmatig gecheckt op aantrekkelijkheid. Na elke opdracht controleren wij of de werkzaamheden netjes zijn uitgevoerd en afgerond.

Met onze praktijkgerichte- en daadkrachtige aanpak realiseren wij het beste voor u en uw huurders. U kunt daarbij denken aan:

 • Opstellen van meerjaren onderhoudsplannen
 • Uitvoeren van herinspecties
 • Toezien op het doen van de juiste investeringen
 • Duurzaamheid in acht nemen door bijvoorbeeld rekening te houden met energiebesparing
 • Aannemen en oplossen van onderhoudsklachten en storingsmeldingen
 • Controle op uitgevoerde werkzaamheden
 • Online inzage: U heeft altijd online inzage in leverancierscontracten, inspectierapporten, huurovereenkomsten, opleveringsdocumenten en bouwtekeningen.
 • Verzekering: Bij eventuele schade checken we wat onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) valt.
 • Maatwerk: Het is ook mogelijk aanvullende afspraken op maat te maken

 • Huurstek is voor huurders en verhuurders het aanspreekpunt waar vragen en klachten adequaat worden behandeld. Er is een storingsdienst welke 24/7 bereikbaar is voor de huurders.

  Huurstek werkt alleen samen met gerenommeerde bedrijven uit de regio waar uw vastgoed is gevestigd.