Huurstek
postbus 2027
6900 CA Zevenaar

Tel: +31 (0)6 22 245 226
Mail: info@huurstek.nl

Financieel beheer

Financieel beheer van uw vastgoed kan zorgen met zich meebrengen. Het vergt veel tijd en inspanning om uw huuradministratie met bijbehorende afrekeningen van (service)kosten af te handelen.

Huurstek verzorgt graag uw volledige financiële administratie waarbij we u natuurlijk op de hoogte houden en aanbevelingen doen voor een beter rendement van uw vastgoed.

Wij managen alle geldstromen die de exploitatie van uw vastgoed aangaan. U kunt hierbij denken aan:

  • huurfacturering en huurincasso
  • doorvoeren van de jaarlijkse huurverhogingen
  • debiteuren-/ crediteurenbeheer
  • opstellen en/of controleren van servicekostenafrekeningen
  • periodieke rapportage ten behoeve van eigenaar of andere belanghebbenden
  • opstellen prognoses ten aanzien van resultaat en/of liquiditeit

  • U ontvangt periodiek rapportages. Omdat wij erin geloven dat inzicht kansen creëert, heeft u 24/7 inzage in één overzichtelijke online tool. U vindt hier alle relevante informatie over uw vastgoedbeleggingen en huurders.